סוגי ריביות

סוגי ריביות המשכנתא – מידע כללי

  • ריבית בנק ישראל – בנק ישראל מפרסם אחת לחודש את שיעור הריבית במשק, זו הריבית המוצהרת על כל הלוואה, הריבית מהווה בסיס לחישוב ריביות אחרות, לדוגמה ריבית פריים שהיא ריבית בנק ישראל בתוספת של מרווח מסוים שמטרתו לפצות את הבנק המלווה על הסיכון שהוא לוקח על עצמו.
  • ריבית פריים – כל מי שמתכנן לקחת משכנתא שמע על ריבית פריים אך לא כולם יודעים מה זה בדיוק ומדוע מסלול בריבית פריים נחשב לכוכב המשכנתאות בשנים האחרונות. למעשה, ריבית פריים היא ריבית בנק ישראל + ריבית עוגן הבנקים. כיום, ריבית פריים עומדת על 1.6%, כלומר זו ריבית מאוד אטרקטיבית וזולה בהשוואה לריביות משכנתא במסלולים אחרים.
  • ריבית קבועה לא צמודה (קל”צ) – מסלול עם סיכון נמוך, במסלול זה הקרן אינה צמודה למדד המחירים לצרכן לכן סכום ההחזר החודשי לא משתנה, אך הריבית יחסית גבוהה ואם מעוניינים לפרוע את המסלול לפני הזמן צריך לשלם עמלת פירעון מוקדם.
  • ריבית קבועה צמודה – הריבית קבועה ולא משתנה לאורך חיי המשכנתא, אך הקרן צמודה למדד. המדד עשוי לעלות כל חודש וכך יתרת הסכום שיש להחזיר לבנק עולה גם היא, ויש עמלת פירעון מוקדם אם רוצים לפרוע את ההלוואה לפני הזמן.
  • ריבית משתנה צמודה למדד – הריבית משתנה אחת ל-5 שנים (תלוי במסלול) וצמודה למדד המחירים לצרכן. המסלול נחשב לאטרקטיבי בגלל הריבית הזולה בחמש השנים הראשונות, אך יש אי וודאות לגבי שיעור הריבית בנקודת היציאה, והיתרון הוא שניתן לפרוע את המסלול ללא עמלת פירעון מוקדם.
  • ריבית משתנה לא צמודה – במסלול זה הריבית יקרה יותר לעומת הריבית במסלול ריבית משתנה צמודה למדד, המסלול זול בהשוואה לקל”צ ואחת ל-5 שנים יש נקודת יציאה ללא תשלום עמלת פירעון מוקדם.
  • ריבית צמודת מט”ח – הריבית במסלול זה משתנה כל חודש, בהתאם לשינוי בשער החליפין של המטבע אליו הריבית צמודה, לרוב דולר או אירו.